O Nas

Stowarzyszenie Renesens zrzesza pasjonatów miasta Bytom, chcących kreatywnie wpłynąć na poprawę wizerunku Bytomia oraz przestrzeni miejskich. Realizujemy zadania non-profit, z kapitałem własnych umiejętności oraz pomocą sponsorów, partnerów i wolontariuszy. 

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat bogatej historii Bytomia. 
  2. Promocja miasta Bytom i turystyki śląskiej.
  3. Animacja życia lokalnego miasta poprzez organizację warsztatów, happeningów artystycznych, koncertów oraz malowania artystycznego.
  4. Popularyzacja szeroko rozumianej kultury oraz sztuki ulicznej (streetart) w Polsce.
  5. Działalność badawcza i projektowa w aspekcie miejskim oraz pedagogicznym.
  6. Wsparcie programu rewitalizacji miasta Bytom – funkcja doradcza i kontrolna.
  7. Wyszukiwanie i rozwój predyspozycji, talentów i kreatywności dzieci. Wspieranie odrębności.